TT Elite Series Oct 6, 2022 08:15
Wojciech Gluszek
Wojciech Gluszek
FT
3 - 2
Szymon Radlo
Szymon Radlo
1
2
3
4
5
S
Wojciech Gluszek
Wojciech Gluszek
Szymon Radlo
Szymon Radlo
11
9
6
11
10
12
11
9
11
9
3
2
imgalt
imgalt
imgalt