Ukraine Win Cup Jul 20, 2021 17:00
Yuriy Rybakov
Yuriy Rybakov
FT
2 - 3
Vladimir Boychuk
Vladimir Boychuk
1
2
3
4
5
S
Yuriy Rybakov
Yuriy Rybakov
Vladimir Boychuk
Vladimir Boychuk
10
12
11
7
13
11
9
11
8
11
2
3
imgalt
imgalt
imgalt