Russia Liga Pro Aug 12, 2022 08:45
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
FT
2 - 3
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
1
2
3
4
5
S
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
Aleksey Rudolfovich Kazakov
11
6
8
11
11
9
7
11
10
12
2
3
imgalt
imgalt
imgalt