Russia Liga Pro Aug 5, 2021 08:45
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
FT
0 - 3
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
1
2
3
4
5
S
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Alexey Uvarov
Alexey Uvarov
9
11
7
11
7
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt