Russia Liga Pro Sep 20, 2021 08:45
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
FT
0 - 3
Kirill Nikolaevich Malahov
Kirill Nikolaevich Malahov
1
2
3
4
5
S
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Kirill Nikolaevich Malahov
Kirill Nikolaevich Malahov
3
11
6
11
5
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt