Russia Liga Pro Oct 4, 2022 08:45
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
FT
0 - 3
Vladimir Staroverov
Vladimir Staroverov
1
2
3
4
5
S
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Yuriy Vyacheslavovich Lbov
Vladimir Staroverov
Vladimir Staroverov
6
11
2
11
8
11
-
-
-
-
0
3
imgalt
imgalt
imgalt