EuroLeague OCT 08, 02:00
Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
อัลบา เบอร์ลิน
Partizan
33
18
28
25
16
18
23
23
100
84
2 แต้ม
19
23
3 แต้ม
15
7
ลูกโทษ
14
16
รีบาวด์
การทำฟาวล์
40
24
การทำฟาวล์
สวนกลับ
8
13
8
4
Q1 33-18
00:00
Partizan
End Period
33-18
00:00
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (3/3 - 3 pt)
33-18
00:00
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (2/2 - 2 pt)
32-18
00:00
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
31-18
00:00
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (1/1 - 1 pt)
31-18
00:00
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (1)
30-18
00:00
Partizan
Foul (1)
30-18
00:07
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (2)
30-18
00:07
Partizan
Turnover (1)
30-18
00:07
Partizan
Offensive Foul (2)
30-18
00:17
อัลบา เบอร์ลิน
In
30-18
00:17
อัลบา เบอร์ลิน
Out
30-18
00:17
Partizan
Foul Drawn (1)
30-18
00:17
อัลบา เบอร์ลิน
Foul (2)
30-18
00:27
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
30-18
00:30
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (1/2 - 4 pt)
30-18
00:40
อัลบา เบอร์ลิน
Steal (1)
28-18
00:42
Partizan
Turnover (1)
28-18
01:05
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (2/2 - 2 pt)
28-18
01:05
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
27-18
01:05
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (1/1 - 1 pt)
27-18
01:05
Partizan
In
26-18
01:05
Partizan
Out
26-18
01:05
Partizan
Out
26-18
01:05
Partizan
Out
26-18
01:05
Partizan
In
26-18
01:05
Partizan
In
26-18
01:05
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (3)
26-18
01:05
Partizan
Foul (3)
26-18
01:25
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (2)
26-18
01:25
Partizan
Foul (2)
26-18
01:25
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (2)
26-18
01:25
Partizan
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
26-18
01:28
อัลบา เบอร์ลิน
Out
26-18
01:28
อัลบา เบอร์ลิน
In
26-18
01:28
Partizan
Foul Drawn (1)
26-18
01:28
อัลบา เบอร์ลิน
Foul (1)
26-18
01:47
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
26-18
01:49
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
26-18
02:12
Partizan
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
24-18
02:24
Partizan
Foul Drawn (1)
24-16
02:24
อัลบา เบอร์ลิน
Foul (1)
24-16
02:26
Partizan
Off Rebound (1)
24-16
02:26
Partizan
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
24-16
02:50
Partizan
In
24-16
02:50
Partizan
Out
24-16
02:50
Partizan
In
24-16
02:50
Partizan
Out
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
In
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
Out
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
Out
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
In
24-16
02:50
Partizan
Time Out (1)
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (2/2 - 8 pt)
24-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
Off Rebound (3)
22-16
02:50
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Three Pointer (1/2 - 5 pt)
22-16
02:54
อัลบา เบอร์ลิน
Steal (1)
22-16
02:56
Partizan
Turnover (1)
22-16
03:19
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (2)
22-16
03:20
อัลบา เบอร์ลิน
Three Pointer (1/2 - 3 pt)
22-16
03:23
อัลบา เบอร์ลิน
Off Rebound (2)
19-16
03:25
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Three Pointer (2/3 - 6 pt)
19-16
03:45
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (1)
19-16
03:48
Partizan
Missed Two Pointer (4/6 - 11 pt)
19-16
04:05
Partizan
Def Rebound (2)
19-16
04:08
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
19-16
04:10
อัลบา เบอร์ลิน
Off Rebound (1)
19-16
04:12
Partizan
Block (1)
19-16
04:13
อัลบา เบอร์ลิน
Shot Rejected (1)
19-16
04:13
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
19-16
04:30
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (1)
19-16
04:30
Partizan
Foul (1)
19-16
04:30
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (1)
19-16
04:29
Partizan
Missed Two Pointer (4/5 - 11 pt)
19-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Free Throw In (1/1 - 6 pt)
19-16
04:42
Partizan
Out
18-16
04:42
Partizan
In
18-16
04:42
Partizan
In
18-16
04:42
Partizan
Out
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
In
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
In
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Out
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Out
18-16
04:42
Partizan
TV Time Out (1)
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (1)
18-16
04:42
Partizan
Foul (1)
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (2)
18-16
04:42
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (1/1 - 5 pt)
18-16
05:00
Partizan
Assist (1)
16-16
05:02
Partizan
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
16-16
05:11
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
16-13
05:13
อัลบา เบอร์ลิน
Three Pointer (1/1 - 5 pt)
16-13
05:20
Partizan
Assist (2)
13-13
05:21
Partizan
Two Pointer (4/4 - 11 pt)
13-13
05:30
Partizan
Def Rebound (1)
13-11
05:32
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
13-11
05:38
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (2)
13-11
05:41
Partizan
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
13-11
05:57
Partizan
In
13-11
05:57
Partizan
Out
13-11
05:57
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (3)
13-11
05:57
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
13-11
06:00
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (2)
11-11
06:01
อัลบา เบอร์ลิน
Block (1)
11-11
06:03
Partizan
Shot Rejected (1)
11-11
06:03
Partizan
Missed Two Pointer (1/3 - 2 pt)
11-11
06:14
Partizan
Def Rebound (1)
11-11
06:17
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Two Pointer (0/1 - 6 pt)
11-11
06:38
Partizan
Assist (1)
11-11
06:38
Partizan
Two Pointer (3/3 - 9 pt)
11-11
06:42
Partizan
Steal (1)
11-9
06:43
อัลบา เบอร์ลิน
Turnover (1)
11-9
06:50
Partizan
Two Pointer (2/2 - 7 pt)
11-9
06:57
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (2)
11-7
06:59
อัลบา เบอร์ลิน
Three Pointer (2/2 - 6 pt)
11-7
07:02
อัลบา เบอร์ลิน
Foul Drawn (1)
8-7
07:02
Partizan
Foul (1)
8-7
07:07
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (1)
8-7
07:09
Partizan
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
8-7
07:12
Partizan
Off Rebound (1)
8-7
07:15
Partizan
Missed Three Pointer (0/2 - 0 pt)
8-7
07:18
Partizan
Steal (1)
8-7
07:20
อัลบา เบอร์ลิน
Turnover (1)
8-7
07:31
Partizan
Assist (1)
8-7
07:33
Partizan
Three Pointer (1/1 - 5 pt)
8-7
07:47
Partizan
Def Rebound (1)
8-4
07:49
อัลบา เบอร์ลิน
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
8-4
08:13
Partizan
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
8-4
08:39
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
8-2
08:40
อัลบา เบอร์ลิน
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
8-2
08:54
Partizan
Assist (1)
5-2
08:56
Partizan
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
5-2
09:10
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
5-0
09:12
อัลบา เบอร์ลิน
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
5-0
09:21
อัลบา เบอร์ลิน
Def Rebound (1)
2-0
09:23
Partizan
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
2-0
09:40
อัลบา เบอร์ลิน
Assist (1)
2-0
09:42
อัลบา เบอร์ลิน
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-0
10:00
Partizan
Begin Period
0-0