Chinese Basketball Association APR 02, 19:35
Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
ปักกิ่ง• เป็ด
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
21
27
19
23
36
30
26
24
102
104
2 แต้ม
27
24
3 แต้ม
12
14
ลูกโทษ
9
12
รีบาวด์
การทำฟาวล์
50
30
การทำฟาวล์
สวนกลับ
3
16
6
6
Q1 21-27
00:00
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
End of the 1st Quarter
21-27
00:00
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Hamilton makes 2pt jump shot
21-27
00:03
ปักกิ่ง• เป็ด
Y.Tian misses 3pt jump shot J. Hamilton offensive rebound
19-27
00:22
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
W.Jiang makes free throw 1 makes free throw 2
19-27
00:22
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
S.Fang defensive foul W.Jiang foul Drawn
19-25
00:35
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
M.Lei misses 3pt jump shot A. Li defensive rebound
19-25
00:43
ปักกิ่ง• เป็ด
S.Fang misses layup M.Lei offensive rebound
19-25
01:04
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
A. Li Substitution in D. Jones Substitution out
19-25
01:04
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones makes free throw 1
19-25
01:04
ปักกิ่ง• เป็ด
Z.Fan Substitution in Y.Zhu Substitution out
19-24
01:04
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
J.Cui Substitution in Y.Jiang Substitution out
19-24
01:04
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones makes 2pt jump shot and gets fouled
19-24
01:21
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
M.Lei misses 3pt jump shot W.Jiang defensive rebound
19-22
01:29
ปักกิ่ง• เป็ด
H.Ding misses dunk shot Y.Zhu defensive rebound
19-22
01:32
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
H.Ding misses 3pt jump shot H.Ding offensive rebound
19-22
01:50
ปักกิ่ง• เป็ด
Y.Tian makes layup
19-22
02:12
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Jiang makes free throw 1 makes free throw 2
17-22
02:12
ปักกิ่ง• เป็ด
S.Fang defensive foul
17-20
02:26
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Zhu misses 3pt jump shot H.Ding defensive rebound
17-20
02:48
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
C.Zhong Substitution in A. Li Substitution out
17-20
02:48
ปักกิ่ง• เป็ด
Y.Tian Substitution in M.Li Substitution out
17-20
02:48
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Hamilton Substitution in J. Lin Substitution out
17-20
02:48
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Jiang defensive foul
17-20
02:50
ปักกิ่ง• เป็ด
W.Jiang misses 3pt jump shot J. Lin defensive rebound
17-20
03:03
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Zhu misses 3pt jump shot H.Ding defensive rebound
17-20
03:12
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
W.Jiang defensive foul
17-20
03:19
ปักกิ่ง• เป็ด
S.Fang Substitution in X.Liu Substitution out
17-20
03:19
ปักกิ่ง• เป็ด
Beijing Ducks Timeout
17-20
03:22
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Jiang makes layup D. Jones assists
17-20
03:26
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
X.Liu turnover D. Jones steals
17-18
03:31
ปักกิ่ง• เป็ด
H.Ding misses layup J. Lin defensive rebound
17-18
03:44
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Zhu misses 3pt jump shot W.Jiang defensive rebound
17-18
04:01
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
A. Li makes layup W.Jiang assists
17-18
04:14
ปักกิ่ง• เป็ด
M.Li makes dunk shot J. Lin assists
17-16
04:22
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones defensive foul
15-16
04:37
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
W.Jiang makes layup
15-16
04:45
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones misses 2pt jump shot A. Li offensive rebound
15-14
04:48
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones misses 2pt jump shot D. Jones offensive rebound
15-14
05:00
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin makes layup X.Liu assists
15-14
05:04
ปักกิ่ง• เป็ด
M.Lei Substitution in X.Zhai Substitution out
13-14
05:18
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
H.Ding makes free throw 1 makes free throw 2
13-14
05:18
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
J. Lin defensive foul H.Ding foul Drawn
13-12
05:32
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin makes layup
13-12
05:36
ปักกิ่ง• เป็ด
D. Jones turnover J. Lin steals
11-12
05:58
ปักกิ่ง• เป็ด
M.Li turnover
11-12
05:58
ปักกิ่ง• เป็ด
M.Li misses 2pt jump shot C.Zhong blocks M.Li offensive rebound
11-12
06:10
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Jiang turnover
11-12
06:28
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin defensive foul
11-12
06:29
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
X.Zhai turnover A. Li steals
11-12
06:54
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
W.Jiang makes 2pt jump shot D. Jones assists
11-12
07:04
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
W.Jiang Substitution in J.Cui Substitution out
11-10
07:04
ปักกิ่ง• เป็ด
Y.Zhu Substitution in Z.Fan Substitution out
11-10
07:04
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin turnover
11-10
07:08
ปักกิ่ง• เป็ด
A. Li misses 2pt jump shot Z.Fan defensive rebound
11-10
07:34
ปักกิ่ง• เป็ด
Z.Fan offensive foul
11-10
07:44
ปักกิ่ง• เป็ด
D. Jones misses 3pt jump shot X.Zhai defensive rebound
11-10
08:04
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin makes 3pt jump shot X.Liu assists
11-10
08:22
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
J.Cui makes layup
8-10
08:25
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Z.Fan turnover J.Cui steals
8-8
08:42
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
A. Li makes 2pt jump shot Y.Jiang assists
8-8
09:02
ปักกิ่ง• เป็ด
X.Liu makes layup X.Zhai assists
8-6
09:06
ปักกิ่ง• เป็ด
D. Jones turnover J. Lin steals
6-6
09:23
ปักกิ่ง• เป็ด
X.Zhai defensive foul
6-6
09:29
ปักกิ่ง• เป็ด
Z.Fan offensive foul
6-6
09:36
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
C.Zhong defensive foul
6-6
09:51
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Y.Jiang makes 2pt jump shot
6-6
09:54
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
J.Cui misses 2pt jump shot Y.Jiang offensive rebound
6-4
10:15
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin makes 2pt jump shot
6-4
10:27
ปักกิ่ง• เป็ด
Y.Jiang misses layup Z.Fan defensive rebound
4-4
10:34
ปักกิ่ง• เป็ด
Z.Fan makes 2pt jump shot X.Zhai assists
4-4
10:49
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
D. Jones makes 2pt jump shot
2-4
11:04
ปักกิ่ง• เป็ด
J. Lin makes 2pt jump shot
2-2
11:29
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
A. Li makes 2pt jump shot D. Jones assists
0-2
11:39
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
X.Zhai misses 3pt jump shot D. Jones defensive rebound
0-0
12:00
ปักกิ่ง• เป็ด
M.Li won jump ball
0-0
12:00
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Start of the 1st Quarter
0-0
12:00
มณฑลจี๋หลิน เสืออีสาน
Jilin Northeast Tigers A. Li 、 D. Jones 、 C.Zhong 、 J.Cui 、 Y.Jiang starters
0-0
12:00
ปักกิ่ง• เป็ด
Beijing Ducks M.Li 、 Z.Fan 、 X.Liu 、 X.Zhai 、 J. Lin starters
0-0