Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
ซัลกิริส
24
14
29
9
19
21
13
13
85
57
2 แต้ม
22
21
3 แต้ม
11
1
ลูกโทษ
8
12
รีบาวด์
การทำฟาวล์
31
29
การทำฟาวล์
สวนกลับ
7
9
8
4
Q1 24-14
00:00
ซัลกิริส
End Period
24-14
00:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
24-14
00:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
24-14
00:24
ซัลกิริส
In
21-14
00:24
ซัลกิริส
Out
21-14
00:24
ซัลกิริส
In
21-14
00:24
ซัลกิริส
Out
21-14
00:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
21-14
00:24
ซัลกิริส
Turnover (2)
21-14
00:24
ซัลกิริส
Offensive Foul (2)
21-14
00:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
21-14
00:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/1 - 7 pt)
21-14
00:58
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Steal (1)
18-14
00:59
ซัลกิริส
Turnover (1)
18-14
01:21
ซัลกิริส
Def Rebound (2)
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (0/2 - 0 pt)
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (0/1 - 0 pt)
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
18-14
01:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (2)
18-14
01:21
ซัลกิริส
Foul (1)
18-14
01:28
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
18-14
01:30
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
18-14
01:46
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (2/2 - 4 pt)
18-14
02:05
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
16-14
02:38
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (4/4 - 8 pt)
16-12
02:39
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (2)
14-12
02:39
ซัลกิริส
Foul (1)
14-12
02:41
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (3)
14-12
02:43
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
14-12
02:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
14-12
03:10
ซัลกิริส
Out
12-12
03:10
ซัลกิริส
In
12-12
03:10
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
12-12
03:10
ซัลกิริส
Foul (1)
12-12
03:15
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
12-12
03:17
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
12-12
03:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
12-12
03:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
12-12
03:31
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
12-12
03:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (2)
12-12
03:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Offensive Foul (1)
12-12
03:46
ซัลกิริส
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
12-12
04:03
ซัลกิริส
Out
12-10
04:03
ซัลกิริส
Out
12-10
04:03
ซัลกิริส
In
12-10
04:03
ซัลกิริส
In
12-10
04:03
ซัลกิริส
In
12-10
04:03
ซัลกิริส
Out
12-10
04:03
ซัลกิริส
In
12-10
04:03
ซัลกิริส
Out
12-10
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
12-10
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
12-10
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
12-10
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
12-10
04:03
ซัลกิริส
TV Time Out (1)
12-10
04:03
ซัลกิริส
Def Rebound (3)
12-10
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
12-10
04:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
12-10
04:24
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
12-10
04:38
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (3/3 - 6 pt)
12-10
04:58
ซัลกิริส
Two Pointer (3/4 - 6 pt)
10-10
05:12
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
10-8
05:14
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
10-8
05:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
7-8
05:26
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (2/4 - 4 pt)
7-8
05:44
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
7-8
05:46
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
7-8
05:49
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
4-8
05:51
ซัลกิริส
Shot Rejected (1)
4-8
05:51
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (2/3 - 4 pt)
4-8
05:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Block (1)
4-8
06:15
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
4-8
06:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
4-8
06:24
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
4-8
06:33
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
4-8
06:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
4-8
06:33
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
4-8
06:34
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
4-8
06:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
4-8
06:59
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (2/3 - 4 pt)
4-8
06:59
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
4-8
06:59
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
4-8
07:00
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
4-8
07:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
4-8
07:16
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
4-8
07:16
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (0/1 - 4 pt)
4-8
07:16
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
4-8
07:16
ซัลกิริส
Foul (1)
4-8
07:16
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (2/2 - 4 pt)
4-8
07:36
ซัลกิริส
Two Pointer (2/2 - 4 pt)
2-8
07:48
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
2-6
07:48
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
2-6
07:48
ซัลกิริส
Steal (1)
2-6
07:49
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
2-6
07:51
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Steal (1)
2-6
07:53
ซัลกิริส
Turnover (1)
2-6
08:09
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
2-6
08:09
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
2-6
08:33
ซัลกิริส
Two Pointer (2/2 - 4 pt)
2-6
08:53
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
2-4
08:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
2-4
09:07
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
0-4
09:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
0-2
09:41
ซัลกิริส
Assist (1)
0-2
09:44
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
0-2
10:00
ซัลกิริส
Begin Period
0-0