Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
20
19
34
27
11
21
19
30
84
97
2 แต้ม
18
25
3 แต้ม
11
10
ลูกโทษ
15
17
รีบาวด์
การทำฟาวล์
48
36
การทำฟาวล์
สวนกลับ
7
25
13
3
Q1 20-19
00:00
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
End of the 1st Quarter
20-19
00:02
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Ky Bowman personal foul
20-19
00:08
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
TyTy Washington Jr. enters the game for Trhae Mitchell
20-19
00:08
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Rockets defensive team rebound
20-19
00:08
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Trhae Mitchell blocks Darius Days 's 22-foot shot
20-19
00:27
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days defensive rebound
20-19
00:30
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Daishen Nix misses shot
20-19
00:36
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Aric Holman defensive rebound
20-19
00:49
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier misses free throw 1 of 1
20-19
00:49
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Trhae Mitchell enters the game for Anthony Lamb
20-19
00:49
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. enters the game for Tari Eason
20-19
00:49
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Trevor Hudgins shooting foul
20-19
00:49
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
makes 1-foot shot
20-19
00:52
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier offensive rebound
18-19
00:52
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Jordan Hall misses layup
18-19
01:04
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason makes alley oop layup (Aric Holman assists)
18-19
01:07
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason defensive rebound
18-15
01:10
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley misses shot
18-15
01:23
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Anthony Lamb personal foul
18-15
01:23
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley defensive rebound
18-15
01:25
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Aric Holman misses shot
18-15
01:37
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days misses shot
18-15
01:55
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley enters the game for Malaki Branham
18-15
01:55
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Aric Holman turnover
18-15
01:58
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason defensive rebound
18-15
02:04
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham misses 26-foot three point jumper
18-15
02:14
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier defensive rebound
18-15
02:24
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Daishen Nix misses layup
18-15
02:37
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Ky Bowman makes free throw 1 of 1
18-15
02:37
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason shooting foul
17-15
02:37
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Ky Bowman makes 24-foot three point jumper
17-15
02:40
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Spurs offensive team rebound
14-15
02:40
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Aric Holman blocks Malaki Branham 's 3-foot driving layup
14-15
02:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
enters the game for Josh Christopher
14-15
02:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason enters the game for Jabari Smith Jr.
14-15
02:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Daishen Nix enters the game for TyTy Washington Jr.
14-15
02:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Official timeout
14-15
02:55
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Ky Bowman turnover Anthony Lamb
14-15
03:01
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier defensive rebound
14-15
03:06
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Trevor Hudgins misses shot
14-15
03:18
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Jordan Hall personal foul
14-15
03:28
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham makes 13-foot two point shot
14-15
03:36
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days defensive rebound
12-15
03:39
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
TyTy Washington Jr. misses 6-foot two point shot
12-15
03:48
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier steps out of bounds turnover
12-15
03:48
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier offensive rebound
12-15
03:49
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham misses 26-foot three point jumper
12-15
04:00
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days defensive rebound
12-15
04:04
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. misses 26-foot three point jumper
12-15
04:15
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier makes shot
12-15
04:16
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier offensive rebound
10-15
04:20
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley misses driving layup
10-15
04:27
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. bad pass (Malaki Branham steals)
10-15
04:30
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Trevor Hudgins defensive rebound
10-15
04:34
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
D.J. Stewart Jr. misses 6-foot two point shot
10-15
04:48
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days defensive rebound
10-15
04:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. misses 20-foot jumper
10-15
05:08
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days out of bounds bad pass turnover
10-15
05:08
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days offensive rebound
10-15
05:11
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham misses 26-foot three point jumper
10-15
05:17
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Anthony Lamb personal foul
10-15
05:26
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
TyTy Washington Jr. makes layup (Jabari Smith Jr. assists)
10-15
05:31
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. offensive rebound
10-13
05:33
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Josh Christopher misses 24-foot three point jumper
10-13
05:55
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
enters the game for Tari Eason
10-13
05:55
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Anthony Lamb enters the game for Daishen Nix
10-13
05:55
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Javin DeLaurier enters the game for Dominick Barlow
10-13
05:55
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Darius Days enters the game for Robert Woodard II
10-13
05:55
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Official timeout
10-13
05:55
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow turnover
10-13
06:01
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham offensive rebound
10-13
06:06
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Robert Woodard II misses 22-foot three point jumper
10-13
06:25
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
makes 23-foot shot
10-13
06:36
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. defensive rebound
10-10
06:36
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow misses two point shot
10-10
06:37
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow offensive rebound
10-10
06:44
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Jabari Smith Jr. blocks Robert Woodard II's two point shot
10-10
06:45
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Robert Woodard II offensive rebound
10-10
06:49
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
D.J. Stewart Jr. misses driving layup
10-10
07:06
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. makes 25-foot three point jumper (Daishen Nix assists)
10-10
07:17
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley makes free throw 2 of 2
10-7
07:17
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley makes free throw 1 of 2
9-7
07:17
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Daishen Nix shooting foul
8-7
07:19
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. bad pass (Blake Wesley steals)
8-7
07:35
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley makes driving layup
8-7
07:41
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
foul
6-7
07:52
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Josh Christopher makes driving dunk
6-7
07:57
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow turnover Tari Eason
6-5
08:00
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Robert Woodard II defensive rebound
6-5
08:02
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason misses 3-foot two point shot
6-5
08:06
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason offensive rebound
6-5
08:14
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
TyTy Washington Jr. misses 26-foot three point pullup jump shot
6-5
08:23
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow makes free throw 1 of 1
6-5
08:23
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Josh Christopher shooting foul
5-5
08:23
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Dominick Barlow makes layup
5-5
08:24
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
D.J. Stewart Jr. defensive rebound
3-5
08:28
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason misses alley oop dunk shot
3-5
08:34
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
D.J. Stewart Jr. bad pass (TyTy Washington Jr. steals)
3-5
08:41
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
D.J. Stewart Jr. defensive rebound
3-5
08:47
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. misses 9-foot pullup jump shot
3-5
09:02
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Malaki Branham makes 26-foot three point jumper
3-5
09:14
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
TyTy Washington Jr. makes 22-foot three point jumper
0-5
09:21
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Daishen Nix defensive rebound
0-2
09:28
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
Blake Wesley misses 26-foot three point jumper
0-2
09:47
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Tari Eason makes alley oop layup (Daishen Nix assists)
0-2
10:00
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
Jabari Smith Jr. vs. Dominick Barlow
0-0