Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
ซัลกิริส
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
26
18
14
20
23
26
18
24
81
88
2 แต้ม
21
22
3 แต้ม
9
9
ลูกโทษ
12
16
รีบาวด์
การทำฟาวล์
30
28
การทำฟาวล์
สวนกลับ
6
13
15
5
Q1 26-18
00:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
End Period
26-18
00:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
26-18
00:02
ซัลกิริส
Assist (1)
26-18
00:04
ซัลกิริส
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
26-18
00:32
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
23-18
00:47
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
23-16
00:49
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
23-16
01:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (2/3 - 6 pt)
23-16
01:04
ซัลกิริส
Time Out (1)
23-15
01:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (2)
23-15
01:04
ซัลกิริส
Foul (1)
23-15
01:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
23-15
01:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (2/2 - 5 pt)
23-15
01:08
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Off Rebound (1)
23-13
01:13
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (1/2 - 3 pt)
23-13
01:13
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
23-13
01:13
ซัลกิริส
In
23-12
01:13
ซัลกิริส
Out
23-12
01:13
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
23-12
01:13
ซัลกิริส
Foul (1)
23-12
01:16
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (3)
23-12
01:18
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (1/3 - 12 pt)
23-12
01:41
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
23-12
01:43
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
23-12
02:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
23-10
02:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
23-10
02:00
ซัลกิริส
Out
23-10
02:00
ซัลกิริส
In
23-10
02:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Time Out (2)
23-10
02:00
ซัลกิริส
Two Pointer (3/3 - 12 pt)
23-10
02:02
ซัลกิริส
Steal (2)
21-10
02:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (2)
21-10
02:10
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
21-10
02:12
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
21-10
02:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
21-10
02:28
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
21-10
02:45
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
21-8
03:09
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
19-8
03:15
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
19-8
03:18
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
19-8
03:24
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
19-8
03:25
ซัลกิริส
Block (2)
19-8
03:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
19-8
03:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Shot Rejected (1)
19-8
03:35
ซัลกิริส
In
19-8
03:35
ซัลกิริส
Out
19-8
03:35
ซัลกิริส
Free Throw In (3/4 - 10 pt)
19-8
03:35
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
18-8
03:35
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
18-8
03:35
ซัลกิริส
Foul Drawn (3)
18-8
03:35
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
18-8
03:35
ซัลกิริส
Two Pointer (2/2 - 9 pt)
18-8
03:38
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
16-8
03:40
ซัลกิริส
Block (1)
16-8
03:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Shot Rejected (1)
16-8
03:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
16-8
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
16-8
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
16-8
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
16-8
04:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
16-8
04:03
ซัลกิริส
Out
16-8
04:03
ซัลกิริส
In
16-8
04:03
ซัลกิริส
Turnover (1)
16-8
04:06
ซัลกิริส
Steal (1)
16-8
04:09
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
16-8
04:25
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
16-8
04:28
ซัลกิริส
Missed Free Throw (2/3 - 7 pt)
16-8
04:28
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
16-8
04:28
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
16-8
04:28
ซัลกิริส
Foul Drawn (2)
16-8
04:28
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (2)
16-8
04:28
ซัลกิริส
Assist (1)
16-8
04:28
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 7 pt)
16-8
04:28
ซัลกิริส
Def Rebound (2)
14-8
04:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
14-8
04:54
ซัลกิริส
Free Throw In (2/2 - 5 pt)
14-8
04:54
ซัลกิริส
Free Throw In (1/1 - 4 pt)
13-8
04:54
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
12-8
04:54
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
12-8
04:54
ซัลกิริส
Out
12-8
04:54
ซัลกิริส
In
12-8
04:54
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
12-8
04:54
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
12-8
05:11
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
12-8
05:11
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
12-7
05:11
ซัลกิริส
Foul (1)
12-7
05:11
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
12-7
05:20
ซัลกิริส
Assist (1)
12-5
05:23
ซัลกิริส
Three Pointer (1/1 - 5 pt)
12-5
05:26
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
9-5
05:27
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 2 pt)
9-5
05:35
ซัลกิริส
Foul Drawn (2)
9-5
05:35
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
9-5
05:35
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
9-5
05:36
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (1/2 - 3 pt)
9-5
05:37
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
9-5
05:37
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Block (1)
9-5
05:39
ซัลกิริส
Shot Rejected (1)
9-5
05:39
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
9-5
06:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
9-5
06:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/2 - 3 pt)
9-5
06:25
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
TV Time Out (1)
9-2
06:25
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Time Out (1)
9-2
06:25
ซัลกิริส
Two Pointer (1/3 - 2 pt)
9-2
06:27
ซัลกิริส
Steal (1)
7-2
06:27
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
7-2
06:43
ซัลกิริส
Assist (1)
7-2
06:45
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
7-2
06:58
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
5-2
07:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
5-2
07:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
5-2
07:22
ซัลกิริส
Turnover (1)
5-2
07:22
ซัลกิริส
Offensive Foul (1)
5-2
07:23
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
5-2
07:25
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
5-2
07:44
ซัลกิริส
Turnover (1)
5-2
07:50
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
5-2
07:50
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
5-2
07:57
ซัลกิริส
Steal (1)
5-2
07:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
5-2
08:18
ซัลกิริส
Assist (2)
5-2
08:20
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
5-2
08:30
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
3-2
08:32
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
3-2
08:38
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
3-2
08:40
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/2 - 0 pt)
3-2
08:46
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
3-2
08:48
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
3-2
09:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
3-2
09:05
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
3-2
09:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
3-2
09:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
3-2
09:42
ซัลกิริส
Assist (1)
3-0
09:44
ซัลกิริส
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
3-0
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Begin Period
0-0