Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งหมด
ซัลกิริส
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
19
21
28
26
13
17
18
30
78
94
2 แต้ม
22
17
3 แต้ม
8
14
ลูกโทษ
9
17
รีบาวด์
การทำฟาวล์
0
0
การทำฟาวล์
สวนกลับ
4
0
0
3
Q1 19-21
00:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
End Period
19-21
00:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
19-21
00:11
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
19-21
00:30
ซัลกิริส
Def Rebound (3)
17-21
00:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (1/2 - 3 pt)
17-21
00:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
17-21
00:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
17-21
00:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
17-20
00:33
ซัลกิริส
Foul (1)
17-20
00:39
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
17-20
00:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Block (1)
17-20
00:43
ซัลกิริส
Shot Rejected (1)
17-20
00:43
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/2 - 0 pt)
17-20
01:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
17-20
01:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
17-20
01:01
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
17-20
01:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
17-20
01:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Offensive Foul (1)
17-20
01:03
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
17-20
01:06
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
17-20
01:14
ซัลกิริส
Def Rebound (2)
17-20
01:16
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (1/3 - 2 pt)
17-20
01:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
17-20
01:32
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
17-20
01:42
ซัลกิริส
Out
17-20
01:42
ซัลกิริส
In
17-20
01:42
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
17-20
01:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
17-20
01:50
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
17-20
01:52
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (1/2 - 2 pt)
17-20
02:13
ซัลกิริส
Two Pointer (2/2 - 10 pt)
17-20
02:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
15-20
02:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
15-20
02:36
ซัลกิริส
In
15-20
02:36
ซัลกิริส
Out
15-20
02:36
ซัลกิริส
Time Out (1)
15-20
02:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
15-20
02:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
15-18
02:44
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Block (1)
15-18
02:46
ซัลกิริส
Shot Rejected (1)
15-18
02:46
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
15-18
03:00
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
15-18
03:02
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
15-18
03:06
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
15-18
03:06
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
15-18
03:06
ซัลกิริส
Out
15-18
03:06
ซัลกิริส
In
15-18
03:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
15-18
03:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (2/2 - 8 pt)
15-18
03:46
ซัลกิริส
Assist (2)
15-15
03:49
ซัลกิริส
Two Pointer (1/1 - 8 pt)
15-15
04:05
ซัลกิริส
Def Rebound (1)
13-15
04:07
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
13-15
04:24
ซัลกิริส
Out
13-15
04:24
ซัลกิริส
In
13-15
04:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
13-15
04:25
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (1/2 - 3 pt)
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
13-15
04:40
ซัลกิริส
In
13-15
04:40
ซัลกิริส
In
13-15
04:40
ซัลกิริส
Out
13-15
04:40
ซัลกิริส
Out
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
TV Time Out (1)
13-15
04:40
ซัลกิริส
Foul Drawn (1)
13-15
04:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
13-15
04:40
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
13-15
04:41
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 3 pt)
13-15
04:50
ซัลกิริส
Off Rebound (1)
13-15
04:52
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
13-15
05:10
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 4 pt)
13-15
05:15
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Steal (1)
13-13
05:16
ซัลกิริส
Turnover (1)
13-13
05:37
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
13-13
05:39
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/1 - 5 pt)
13-13
06:02
ซัลกิริส
Assist (1)
13-10
06:05
ซัลกิริส
Three Pointer (2/2 - 6 pt)
13-10
06:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (4/4 - 4 pt)
10-10
06:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (2)
10-9
06:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (3/3 - 3 pt)
10-9
06:30
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (2)
10-8
06:30
ซัลกิริส
Foul (1)
10-8
06:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
10-8
06:39
ซัลกิริส
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
10-8
06:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (2/2 - 2 pt)
10-8
06:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (2)
10-7
06:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 1 pt)
10-7
06:55
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
10-6
06:55
ซัลกิริส
Foul (1)
10-6
06:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
10-6
06:56
ซัลกิริส
Foul (1)
10-6
07:06
ซัลกิริส
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
10-6
07:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
7-6
07:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
7-6
07:47
ซัลกิริส
Assist (1)
7-4
07:49
ซัลกิริส
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
7-4
07:54
ซัลกิริส
Steal (1)
5-4
07:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
5-4
08:21
ซัลกิริส
Assist (1)
5-4
08:23
ซัลกิริส
Two Pointer (1/2 - 2 pt)
5-4
08:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
3-4
08:39
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (1/1 - 2 pt)
3-4
09:02
ซัลกิริส
Assist (1)
3-2
09:04
ซัลกิริส
Three Pointer (1/1 - 3 pt)
3-2
09:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (2/2 - 2 pt)
0-2
09:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 1 pt)
0-1
09:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (1)
0-0
09:21
ซัลกิริส
Foul (1)
0-0
09:24
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
0-0
09:26
ซัลกิริส
Missed Two Pointer (0/1 - 0 pt)
0-0
09:49
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
0-0
09:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Jump Ball (1)
0-0
09:59
ซัลกิริส
Tip Off (1)
0-0
09:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Tip Off (1)
0-0
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Begin Period
0-0