เอ็กเกสเทียน, มาซิมีเลียน
เยอรมนี / เอ็สเซ ไฟรบวร์ค / M