ดินาโม ทบิลิซี่
จอร์เจีย / 8.7M€
ประตู
ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนนาทีที่เล่น