แอร์สเทอ เอ็ฟเอ็สเฟา ไมนทซ์ 05
เยอรมนี / 1905 / 122.5M€