ยูนีโอเน่ สโปติว่า ซาเลอนิทาน่า 1919
อิตาลี / 1919 / 54.9M€