เอฟซี สปาร์ทัก ทรนาวา
สโลวาเกีย / 1923 / 7.7M€
เอฟซี สปาร์ทัก ทรนาวา โอน
2023