ITF Turkey 28A, Women Singles Dec 3, 2022 15:00
Beatris Spasova
Beatris Spasova
Canceled
Valeriya Olyanovskaya
Valeriya Olyanovskaya