เอทีพี ชาลเลนเจอร์ กวางจู, สาธารณรัฐเกาหลี ชายคู่ Oct 5, 2022 12:20
Marek Gengel
Dalibor Svrcina
Marek Gengel / Dalibor Svrcina
FT
2 - 1
Rinky Hijikata
Li Tu
Rinky Hijikata / Li Tu
S1
S2
S3
Marek Gengel/Dalibor Svrcina
Hijikata Rinky/Tu Li
6
3
6
7
10
7
สถานที่
Court 1