24/25
บุนเดิสลีกา
เยอรมนี / Division Level 1 / 4.3B€