2024
ถ้วยลีกอาหร็จินตินาอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา / 916.4M€
League , รอบ 1
League , รอบ 2
League , รอบ 3
League , รอบ 4
League , รอบ 5
League , รอบ 6
League , รอบ 7
League , รอบ 8
League , รอบ 9
League , รอบ 10