2022
เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก เอซีย
เอเชีย / 403.1M€