Golden European League Jun 2, 2022 00:30
S
1
2
3
4
5
Total
Letonya
Letonya
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
0
3
16
25
15
25
18
25
-
-
-
-
49
75