Head To Head 生涯 比較

徐玉秀 VS 洪成龍

基本信息

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 1999/04/02
 • 生日
 • 1997/06/30
 • -
 • 身高
 • 175CM
 • -
 • 體重
 • 65KG
 • 2015/08/17
 • Turned Pro
 • 2013/05/06
 • 中國臺北
 • Birthplace
 • 韓國
 • 右手
 • Plays
 • 右手
 • Hsiao Pon Chang
 • 教練
 • Hong Won Gi

Rank

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 228
 • ATP Single Rank
 • 188
 • 158
 • Best ATP Single Rank
 • 172
 • 343
 • ATP Doubles Rank
 • 708
 • 150
 • Best ATP Single Rank
 • 359

Career Titles Stats

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 0
 • YTD Singles Titles
 • 0
 • 12-33
 • YTD Singles Won/Lose
 • 80-58
 • $47,240
 • YTD Singles Prize Money
 • $68,715
 • -
 • YTD Doubles Titles
 • -
 • 0-1
 • YTD Doubles Won/Lose
 • -
 • $5,890
 • YTD Doubles Prize Money
 • $2,275
 • 12
 • Career Singles Titles
 • 14
 • 215-208
 • Career Singles Won/Lose
 • 317-209
 • -
 • Career Doubles Titles
 • -
 • 4-1
 • Career Doubles Won/Lose
 • 0-2
 • $515,051
 • Career Prize Money
 • $307,529

Career Player Stats

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 423
 • 總比賽次數
 • 526
 • 585
 • Total Aces
 • 1476
 • 335
 • Total DFs
 • 466
 • 23.3%
 • 1st Serve %
 • 31.8%
 • 23.1%
 • 1st Serve Won %
 • 34.9%
 • 17.3%
 • 2nd Serve Won %
 • 26.7%
 • 18.6%
 • BP Saved %
 • 29.0%
 • 9.2%
 • BP Converted %
 • 17.7%
 • 20.3%
 • Serve Points Won %
 • 30.9%
 • 12.8%
 • Return Points Won %
 • 20.6%
 • 16.9%
 • Total Points Won %
 • 26.2%

Serve Record

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 1.5%
 • Ace %
 • 3.4%
 • 1.4%
 • DF %
 • 1.6%
 • 23.3%
 • 1st In %
 • 31.8%
 • 23.1%
 • 1st W %
 • 34.9%
 • 17.3%
 • 2nd W %
 • 26.7%
 • 18.6%
 • Break Point Saved %
 • 29.0%

Return Record

 • 徐玉秀
 • 姓名
 • 洪成龍
 • 16.9%
 • Total Pts W %
 • 26.2%
 • 12.8%
 • Return Pts W %
 • 20.6%
 • 9.2%
 • Break Points Converted %
 • 17.7%
imgalt
imgalt
imgalt